Maqam Ibrahim adalah batu yang digunakan Nabi Ibrahim AS untuk berpijak sewaktu beliau membangun Ka’bah. Beberapa keutamaan Maqam Ibrahim yakni dijadikan t

Masjidil Haram di Makkah sebagai pusat peribadatan umat Islam, memang memiliki daya tarik tersendiri untuk ditelusuri dan diteliti pernak-perniknya.

Nabi Ismail AS adalah anak Nabi Ibrahim AS. Setelah menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim as tak juga mempunyai anak. Allah SWT kemudian mengaruniakan seorang an

Adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota 

Ka’bah di Masjidil Haram merupakan kilbat kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah shalat. Sungguh beruntung mereka yang sudah menunaikan ibadah haji /umrah