22 Maret 2016

Perhiasan Dunia

Dunia adalah perhiasan (HR Muslim). Sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan kesenangan yang bersifat sementara (QS Ghafir [40]: 39), dan semua perhiasan serta kesenangan dunia itu memiliki karakter yang dapat melalaikan manusia (QS Al-Hadid [57]: 20). Karena itu, berhati-hati terhadap perhiasan dunia tersebut.
 
Akan tetapi, ada satu perhiasan dunia yang tidak akan melalaikan dan menjadi dambaan bagi semua insan, yaitu wanita salehah yang menjadi hiasan terbaik dunia (HR Muslim). Nah, mengapa wanita salehah disebut sebagai hiasan terbaik dunia?

Pertama, karena wanita yang salehah itu akan dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya dari seorang istri yang salehah. Jika suami memerintahkannya, ia menaatinya. Jika suami memandangnya, ia membahagiakannya. Jika suami bersumpah atas dirinya, ia memenuhi sumpahnya. Jika suami pergi, ia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya." (HR Ibnu Majah).

Kedua, wanita yang salehah akan dapat membantu meringankan dalam urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Muadz, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri salehah yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia." (HR Thabrani).

Ketiga, wanita yang salehah akan selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setelah turun ayat yang berisi penjelasan tentang emas dan perak, para sahabat bertanya-tanya, 'Lalu, harta apakah yang seharusnya kita miliki?' Umar berkata, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian mengenai hal itu.' Lalu, beliau memacu untanya dengan cepat sehingga dapat menyusul Rasulullah SAW, sedangkan aku berada di belakangnya. Ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, harta apakah yang seharusnya kita miliki?' Nabi SAW menjawab, 'Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantunya dalam merealisasikan urusan akhirat'." (HR Ibnu Majah).

Keempat, wanita salehah merupakan anugerah terbaik dalam menyempurnakan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diberi anugerah oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah membantunya untuk mewujudkan separuh agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua." (HR Hakim).

Semoga Allah membimbing kita para wanita agar menjadi wanita salehah sebagai perhiasan terbaik dunia yang dapat melahirkan generasi yang terbaik pula. Amin.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

artikel